Editorial Board

Editorial Board


Editor-in-Chief
Prof. dr. Ramunė ŠMIGELSKYTĖ-STUKIENĖ
Lietuvos istorijos institutas


Editorial Secretary
Dr. Adam STANKEVIČ
Lietuvos istorijos institutas


Dr. Lina BALAIŠYTĖ
Lietuvos kultūros tyrimų institutas


Prof. dr. Richard BUTTERWICK-PAWLIKOWSKI
Europos koledžas Natoline, Londono universiteto koledžas |
College of Europe, Natolin, University College London

Prof. habil. dr. Jolanta GELUMBECKAITĖ
Frankfurto prie Maino Goethe’s universitetas | Goethe-Universität Frankfurt am Main

Doc. dr. Liudas GLEMŽA
Vytauto Didžiojo universitetas

Doc. dr. Robertas JURGAITIS
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija

Prof. habil. dr. Janina KAMIŃSKA
Varšuvos universitetas, Pedagogikos fakultetas | Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny

Doc. habil. dr. Ilja LEMEŠKIN
Prahos Karolio universitetas, Baltistikos centras | Univerzita Karlova v Praze

Habil. dr Andrej MACUK
Lenkijos mokslų akademijos Tadeuszo Manteuffelio Istorijos institutas | Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Prof. habil. dr. Dariusz ROLNIK
Katovicų Silezijos universitetas | Uniwersytet Śląski w Katowicach

PD habil. dr. Christiane SCHILLER
Berlyno Humboldtų universitetas | Humboldt-Universität zu Berlin

Dr. Gintautas SLIESORIŪNAS
Lietuvos istorijos institutas

Dr. Asta VAŠKELIENĖ
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Prof. habil. dr. Andrzej B. ZAKRZEWSKI
Varšuvos universitetas, Teisės istorijos institutas | Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji