Related articles 4
Jonušas Antanas Višnioveckis apie motinos, brolio ir savo politinių akcijų motyvus (1700–1707 m.)

Order by:   
Select:   All  None    Download:  

Similar articles
   
Pub. online: 31 Dec 2021      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  XVIII amžiaus studijos / The Eighteenth Century Studies Volume 7 (2021): Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Giminė. Bendrija. Grupuotė, pp. 157–168
   Abstract
   
Pub. online: 31 Dec 2021      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  XVIII amžiaus studijos / The Eighteenth Century Studies Volume 7 (2021): Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Giminė. Bendrija. Grupuotė, pp. 54–71
   Abstract
   
Pub. online: 31 Dec 2020      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  XVIII amžiaus studijos / The Eighteenth Century Studies Volume 6 (2020): Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Personalijos. Idėjos. Refleksijos, pp. 250–268
   Abstract
   
Pub. online: 31 Aug 2020      Type: Article      Open accessOpen Access
Journal:  Lietuvos istorijos metraštis Volume 2020, Issue 1 (2020): Lietuvos istorijos metraštis 2020 metai, pp. 53–78
   Abstract