Journal Staff

Prof. Habil. dr . Giedrius Subačius (editor),
University of Illinois at Chicago,
Lietuvos istorijos institutas, Vilnius


Dr . Birutė Triškaitė,(associate editor),
Lietuvių kalbos institutas, Vilnius